Cognimove is een behandelmethode gericht op het verminderen van (onzichtbare) klachten die zijn ontstaan na een hersenschudding, whiplash (associated disorder) of hersenletsel ontstaan door een andere oorzaak.

Neurologische onderzoeken laten zien dat het brein zich gedurende je leven kan ontwikkelen en aanpassen. Dit noemen we ‘neuroplasticiteit’.

De behandelmethode is gericht op de neuroplasticiteit van het brein. Door de cognitieve training in combinatie met beweging worden nieuwe verbindingen gelegd, ook wel neurovasculaire koppeling genoemd.

4 daags behandeltraject in Almelo

Door middel van een 4 daagse traject streven we naar het vergroten van je belastbaarheid, vermindering van de zintuiglijke overprikkeling en hierdoor verbetering van de cognitieve functies. Onder cognitieve functies wordt verstaan het geheugen, focus en aandacht, snelheid van informatieverwerking en executieve functies. Deze functies zijn nodig voor het uitvoeren van alle dagelijkse activiteiten.

De onzichtbare klachten hebben op waarneembaar niveau klachten veroorzaakt op fysiek, sociaal, cognitief en visueel gebied. Door de aandacht te leggen op het gehele systeem tijdens deze 4 dagen behandelen we holistisch. We kijken niet specifiek naar de klachten, maar naar het lichaam en de geest in haar totaliteit. Vandaar dat de behandeling zich richt op meerdere aspecten. Deze gebieden hebben te maken met activatie d.m.v. interval, cognitieve en bewegingstherapie, educatie, coaching, ontspanning en voeding.

Naast bovenstaande training kunnen er ook andere aspecten aan bod komen in de behandeling. Hierbij wordt samengewerkt met andere disciplines. Te denken valt aan massage, begeleiding bij voeding, fysiotherapie of een orthoptist.

Tijdens een intake wordt jouw hulpvraag besproken en richting gegeven aan het behandelplan. Afhankelijk hiervan wordt er samen gekeken of een de 4 daagse behandeling een effectieve en passende aanpak is voor jouw klachten.

Door jouw klachten vanuit een brede holistische visie te bekijken bereik je meer herstel.