ReAttach is een biopsychosociale, trans-diagnostisch methode die is gericht op het opheffen van blokkades die groei en herstel in de weg staan, en tegelijkertijd op het activeren van ontwikkeling en het aanleren van nieuwe vaardigheden.
Het doel is om mensen te helpen te komen tot zelfverantwoordelijke zelfbepaling – een actieve coping en zelfregulatie.

ReAttach richt zich op het verbeteren van de sensorische integratie en het optimaliseren van de connectiviteit in het brein. Om te komen tot een goede sensorische integratie moet eerst aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

De therapeut reguleert eerst de spanning ( arousal ) en emoties van de persoon die de sessie krijgt, activeert het sociale beloningssysteem (social reward system)  en zorgt ervoor dat er sprake is van gedeelde aandacht ( joint attention)

20

Men hoeft niet te praten
Wanneer de spanning optimaal is, het sociale beloningssysteem is geactiveerd en er sprake is van gedeelde aandacht sluit de persoon die de sessie krijgt de ogen en krijgt deze denkopdrachten, terwijl de therapeut afwisselend in een hoog en laag tempo op de handen tapt. Dit tappen zorgt voor de aanmaak van oxytocine en het tempo van tappen is gerelateerd aan welk deel van het brein wordt beïnvloed.

cropped-105.jpg

Tijdens de denkopdrachten is er aandacht voor sociaal cognitieve training en het zich voorstellen ( mentaliseren)  van vaardigheden die de persoon nodig heeft om aan de hulpvraag te kunnen voldoen. De therapeut heeft een faciliterende rol.

De effecten van ReAttach zijn:
–  Verbetering van spanning –  en emotieregulatie
–  Vermindering van vermoeidheidsklachten
–  Het krijgen van zelfcontrole op het gebied van chronische pijn
–  Verbetering van motorische vaardigheden / motorische aansturing
–  Vermindering van (beweeg) angst
–  Verbetering van spontane spraak
–  Het nemen van eigen verantwoordelijkheid / komen tot een actieve coping
–  Verbetering in sociale interacties

Door paramedici wordt ReAttach toegepast bij 

  • Mensen met centraal neurologische problematiek / N.A.H
  • Mensen met long-Covid
  • Mensen met functioneel neurologische stoornissen / F.N.S
  • Mensen met oncologische problematiek
  • Mensen met psychosomatische klachten / SOLK
  • Mensen met (psycho)geriatrische problematiek
  • Mensen met taal- spraakstoornissen 
  • Mensen die last hebben van klachten door post-traumatische stress 

Ook bij kinderen wordt ReAttach vaak gebruikt.
Het is een systemische interventie waarbij altijd ook de ouder(s) worden betrokken

Als je een hersenschudding,  hersenkneuzing of een whiplash hebt gehad kun je problemen houden met je prikkelverwerking  en je kunt daardoor last hebben van problemen die ontstaan door overprikkeling.

De problematiek waar je mee te maken kunt hebben na een hersenschudding wordt “post commotioneel syndroom” genoemd.
Wanneer je klachten houdt na een whiplash wordt gesproken over W.A.D – Whiplash Associated Disorder.

Symptomen die kunnen optreden zijn
–  verhoogde prikkelbaarheid
–  vermoeidheid
–  problemen met bewegen
–  angstgevoelens
–  depressie
–  misselijkheid
–  concentratieproblemen
–  slaapproblemen
–  spanningsklachten

Tijdens de onderzoeken worden er meestal geen aantoonbare afwijkingen gevonden. Dit heeft te maken met de huidige onderzoekstechnieken. De afwijkingen zijn er wel en ze kunnen je leven flink ontwrichten.

Bij deze problematiek kun je baat hebben bij de behandeling door middel van ReAttach.
Tijdens de behandeling wordt de prikkelverwerking in je hersenen gestimuleerd.
Ook is de methode gericht op het beter kunnen reguleren van je spanning en emoties.
Samen kijken we hoe je bewust om kunt gaan met het aantal prikkels om overprikkeling te voorkomen, en zoeken we naar  manieren om een zo goede mogelijke balans te vinden tussen je belasting en belastbaarheid.